Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Om Pronaxen

Pronaxen är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande.

Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Pronaxen innehåller naproxen som verkar genom att hämma kroppens produktion av prostaglandiner (ämnen som ger upphov till smärta). 
___________________________________________________  

Indikation 

Pronaxen tablett 250 mg används vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid förkylningsfeber.

Pronaxen tablett 250 mg:
Till vuxna och barn över 12 år
Finns i förpackningar med 10 och 20 tabletter. Pronaxen ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, naproxen eller andra antiinflammatoriska läkemedel. Har du astma bör du rådfråga läkare innan användning. För ytterligare information läs bipacksedeln före användning. Använd inte flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.
____________________________________________________

Dosering Pronaxen tablett 250 mg 
Vid smärta eller feber
Vuxna och barn från 12 år: 1 tablett vid behov, högst 2 tabletter per dygn. Kan användas upp till 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber. Kontakta läkare om symtomen försämrats eller inte förbättrats.

Vid akuta anfall av migrän
Vuxna: 3 tabletter vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett vid behov. Högst 5 tabletter första dygnet, därefter högst 4 tabletter per dygn. Kontakta läkare om Pronaxen inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.
____________________________________________________

Att tänka på:

  • Läs alltid bipacksedeln före användning.
  • Fråga apotekspersonal om du har ytterligare frågor om Pronaxen.
  • Ta Pronaxen redan när du börjar känna att du har ont, vänta inte tills du har mycket ont.
  • Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.
  • Kontakta läkare om dina besvär inte har gått över efter 3 dagar vid feber och migrän.
  • Kontakta läkare om dina besvär inte har gått över efter 5 dagar vid smärta.
  • Förvara alltid läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  • Skona miljön: kasta inte läkemedel i avloppet eller i soporna, lämna gammal och överbliven medicin till apoteket.


» Läs mer om mens och mensvärk