Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Ett receptfritt läkemedel mot mensvärk.

Nära hälften av alla kvinnor har värk varje gång de har mens. Bara 3 av 10 säger sig fungera normalt under sin mens (1). Pronaxen är ett receptfritt läkemedel som är både smärtstillande och inflammationsdämpande. 

 

Pronaxen® (naproxen) [receptfritt läkemedel] till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2018-08-30. För ytterligare information se www.fass.se.

 

 

(1) YouGov - Marknadsundersökning om mensvärk, juni 2010.
.

 

Köp Pronaxen här

 

För muspekaren över förpackningsbilden för att
läsa minimiinformationen om Oriptan.